Investor Relations
Top image

Om THQ Nordic

THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Kärnaffärsmodellen består i att förvärva etablerade men tillfälligt underpresterande spelvarumärken och successivt förädla dem.

Kalender

2017-05-16 – Delårsrapport januari – mars 2017


2017-08-15 – Delårsrapport april – juni 2017