Investor Relations

Kalender

Delårsrapport januari – december 2018 och fjärde kvartalet: 13 februari 2019

Bokslutskommuniké för det förlängda räkenskapsåret 2018/2019 och femte kvartalet: maj 2019