Investor Relations

Om THQ Nordic

THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Kärnaffärsmodellen består i att förvärva etablerade men tillfälligt underpresterande spelvarumärken och successivt förädla dem.

Kalender

2018-08-15 – Delårsrapport januari – juni 2018

2018-11-14  – Delårsrapport januari – september 2018

2019-02-13 – Bokslutskommunike 2018