Investor Relations

Om THQ Nordic

THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Kärnaffärsmodellen består i att förvärva etablerade men tillfälligt underpresterande spelvarumärken och successivt förädla dem.

Kalender

Delårsrapport januari – september 2018 och det tredje kvartalet: 14 november 2018

Delårsrapport januari – december 2018 och fjärde kvartalet: 13 februari 2019

Bokslutskommuniké för det förlängda räkenskapsåret 2018/2019 och femte kvartalet: maj 2019