Investor Relations
Top image

Om THQ Nordic

THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Kärnaffärsmodellen består i att förvärva etablerade men tillfälligt underpresterande spelvarumärken och successivt förädla dem.

Kalender

2017-11-14 – Delårsrapport juli – september 2017


2018-02-14 – Bokslutskommuniké 2017