Aktieinformation

Aktieinformation

Kortnamn         THQN B
ISIN-kod          SE0009241706
Handel med B-aktien sker på NASDAQ OMX First North

Viktig information om First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB
tel: 08-528 00 399

Största aktieägare

ÄGARE PER 31 DECEMBER 2016
Namn A-aktier B-aktier Andel ­kapital, % Andel ­röster, %
LARS WINGEFORS AB 1) 6 501 467 29 523 732 50,01 61,79
XAGONUS AB 2) 1 407 724 6 392 600 10,83 13,38
SWEDBANK ROBUR 3) 0 3 985 928 5,53 2,61
HANDELSBANKEN FONDER 4) 0 2 990 062 4,15 1,95
CMB HOLDING AB 5) 483 378 2 195 063 3,72 4,59
DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 0 2 250 000 3,12 1,47
RAM ONE AB 0 1 765 000 2,45 1,16
LUMARISIMO AB 6) 289 966 1 316 760 2,23 2,76
FÖRSÄKRINGS AB, AVANZA PENSION 0 1 414 253 1,96 0,92
NOVOBIS AB 0 1 250 000 1,74 0,82
ÖVRIGA 317 465 9 949 102 14,25 8,56
TOTALT ANTAL AKIER (A/B) 9 000 000 63 032 500
TOTALT ANTAL RÖSTER 153 032 500
1) Lars Wingefors AB ägs till 100% av VD Lars Wingefors.
2) Xagonus AB ägs till 100% av Erik Stenberg
3) Swedbank Robur består av två fonder; Småbolagsfond Sverige och Småbolagsfond Norden
4) Handelsbanken Fonder består av tre fonder; Sverige, Svenska Småbolag och Nordiska Småbolag
5) CMB Holding AB ägs till 100% av Mikael Brodén
6) Lumarisimo AB ägs av Pelle Lundborg med familj

Vinstutdelning

THQ Nordics styrelse har inte antagit en utdelningspolicy. Tidigare lämnad utdelning har varit och kommer även fortsättningsvis att vara baserad på Bolagets lönsamhet, framtida utveckling, förvärvsmöjligheter och finansiella ställning.

Aktiekurs

Kursdatan är fördröjd med 15 minuter.