Aktieinformation

Aktieinformation

Kortnamn         THQN B
ISIN-kod          SE0009241706
Handel med B-aktien sker på NASDAQ OMX First North

Viktig information om First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB
tel: 08-528 00 399

Största aktieägare

ÄGARE PER 30 JUNI 2018
Namn A-aktier B-aktier Andel ­kapital, % Andel ­röster, %
Lars Wingefors genom bolag 1) 6 501 467 29 523 732 40,9 55,9
Swedbank Robur Fonder 2) 8 416 979 9,5 5,0
Erik Stenberg genom bolag 3) 1 407 724 6 392 600 8,8 12,1
Handelsbanken Fonder 4) 5 391 200 6,1 3,2
Mikael Brodén genom bolag 5) 483 378 2 195 063 3,0 4,2
Didner & Gerge Fonder 2 260 000 2,6 1,3
Familjen Dan Sten Olsson med stiftelse 2 044 871 2,3 1,2
Life Insurance Skandia  1 466 168 1,7 0,9
Avanza Pension 1 260 771 1,4 0,7
Klemens Kreuzer genom bolag 6) 201 784 916 321 1,3 1,7
Chalex/Martin Larsson 1 068 920 1,2 0,6
Koch Media Holding GmbH 987 965 1,1 0,6
Skandia Fonder 807 948 0,9 0,5
Pelle Lundborg med familj genom bolag 7) 289 966 516 760 0,9 2,0
Reinhard Pollice genom bolag 8) 115 681 655 524 0,9 1,1
Familjen Lundström 690 000 0,8 0,4
Michael Knutsson 600 000 0,7 0,4
Metzler 503 078 0,6 0,3
Oddo BHF Asset Management 503 078 0,6 0,3
Consensus Asset Management AB 419 525 0,5 0,2
TOTALT TOPP 20 9 000 000 66 620 503 85,8 92,6
ÖVRIGA 0 12 532 983 14,2  7,4
TOTALT  9 000 000 79 153 486 100,0 100,0
1) Lars Wingefors AB som ägs till 100% av VD Lars Wingefors.
2) Swedbank Robur består av tre fonder; Småbolagsfond Sverige, Småbolagsfond Norden och Ny Teknik
3) Xagonus AB som ägs till 100% av CFO Erik Stenberg
4) Handelsbanken Fonder består av fem fonder; Sverige, Svenska Småbolag, Bosparfond Bostadsrätterna, Nordiska Småbolag och MicroCap
5) CMB Holding AB som ägs till 100% av Mikael Brodén, medgrundare THQ Nordic
6) Gerado AB som ägs till 100% av Klemens Kreuzer, VD för THQ Nordic GmbH.
7) Lumarisimo AB som ägs av Pelle Lundborg, medgrundare THQ Nordic, med familj
8) Gigalomaniac Holding AB som ägs till 100% av Reinhard Pollice, Affärs- och produktutvecklingsdirektör, THQ Nordic GmbH.

Källa: Monitor från Modular Finance. Sammanställd och bearbetad data från olika källor inklusive Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

 

Vinstutdelning

THQ Nordics styrelse har inte antagit en utdelningspolicy. Tidigare lämnad utdelning har varit och kommer även fortsättningsvis att vara baserad på Bolagets lönsamhet, framtida utveckling, förvärvsmöjligheter och finansiella ställning.

Aktiekurs

Kursdatan är fördröjd med 15 minuter.