Aktieinformation

Aktieinformation

Kortnamn         THQN B
ISIN-kod          SE0009241706
Handel med B-aktien sker på NASDAQ OMX First North

Viktig information om First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB
tel: 08-528 00 399

Största aktieägare

ÄGARE PER 30 JUNI 2017
Namn A-aktier B-aktier Andel ­kapital, % Andel ­röster, %
LARS WINGEFORS AB 1) 6 501 467 29 523 732 50,01 61,78
XAGONUS AB 2) 1 407 724 6 392 600 10,83 13,38
SWEDBANK ROBUR 3) 0 3 985 928 5,53 2,60
HANDELSBANKEN FONDER 4) 0 3 416 999 4,74 2,23
CMB HOLDING AB 5) 483 378 2 195 063 3,72 4,59
DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 0 2 200 663 3,06 1,44
RAM ONE AB 0 1 796 745 2,49 1,17
LUMARISIMO AB 6) 289 966 1 316 760  2,23 2,76
MARTIN LARSSON MED BOLAG 0 1 316 944 1,83 0,86
FÖRSÄKRINGS AB, AVANZA PENSION 0 1 308 766 1,82 0,86
NOVOBIS AB 0 1 250 000 1,74 0,82
GERADO AB 7) 201 784 916 321 1,55 1,92
FAMILJEN OLSSON MED STIFTELSE 0 990 000 1,37 0,65
GIGALOMANIAC AB 8) 115 681 655 524 1,07 1,18
FAMILJEN KNUTSSON MED BOLAG 0 600 000 0,83 0,39
ÖVRIGA 0 5 166 455 7,18 3,37
TOTALT ANTAL AKTIER (A/B) 9 000 000 63 032 500 100,0  100,0
TOTALT ANTAL RÖSTER 153 032 500
1) Lars Wingefors AB ägs till 100% av VD Lars Wingefors.
2) Xagonus AB ägs till 100% av Erik Stenberg
3) Swedbank Robur består av två fonder; Småbolagsfond Sverige och Småbolagsfond Norden
4) Handelsbanken Fonder består av tre fonder; Sverige, Svenska Småbolag och Nordiska Småbolag
5) CMB Holding AB ägs till 100% av Mikael Brodén
6) Lumarisimo AB ägs av Pelle Lundborg med familj
7) GERADO AB ägs till 100% av Klemens Kreuzer, VD för THQ Nordic GmbH
8) GIGALOMANIAC AB ägs av Reinhard Pollice, Affärsutvecklingschef på THQ Nordic GmbH

Vinstutdelning

THQ Nordics styrelse har inte antagit en utdelningspolicy. Tidigare lämnad utdelning har varit och kommer även fortsättningsvis att vara baserad på Bolagets lönsamhet, framtida utveckling, förvärvsmöjligheter och finansiella ställning.

Aktiekurs

Kursdatan är fördröjd med 15 minuter.