Aktieinformation

Aktieinformation

Kortnamn         THQN B
ISIN-kod          SE0009241706
Handel med B-aktien sker på NASDAQ OMX First North

Viktig information om First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB
tel: 08-528 00 399

Största aktieägare

ÄGARE PER 31 MARS 2018
Namn A-aktier B-aktier Andel ­kapital, % Andel ­röster, %
LARS WINGEFORS AB 1) 6 501 467 29 523 732 45,5 59,0
XAGONUS AB 2) 1 407 724 6 392 600 9,8 12,8
SWEDBANK ROBUR 3) 0 6 826 979 8,6 4,3
HANDELSBANKEN FONDER 4) 0 4 919 200 6,2 3,1
Mikael Brodén genom bolag 5) 483 378 2 195 063 3,4 4,4
DIDNER & GERGE SMÅBOLAG 0 1 860000 2,3 1,2
Familjen Olsson/Stena, trust 0 1 306 573 1,6 0,8
Chalex/Martin Larsson
0   1 231 911 1,6 0,8
 Klemens Kreuzer genom bolag 7) 201 784 916 321 1,4 1,8
Livförsäkrings AB Skandia 0 1 102 702 1,4 0,7
Avanza Pension 0 1 094 152 1,4 0,7
Pelle Lundborg med familj gm bolag 6) 289 966 716 760 1,3 2,3
Gigalomaniac 8) 115 681 655 524 1,0 1,1
Lundström Family 0 739 637 0,9 0,5
Fondita fonder 0 657 000 0,8 0,4
ÖVRIGA 0 10 097 596 14,4 6,3
TOTALT ANTAL AKTIER (A/B) 9 000 000 70 235 750 100,0  100,0
TOTALT ANTAL RÖSTER 160 235 750
1) Lars Wingefors AB ägs till 100% av VD Lars Wingefors.
2) Xagonus AB ägs till 100% av Erik Stenberg
3) Swedbank Robur består av två fonder; Småbolagsfond Sverige och Småbolagsfond Norden
4) Handelsbanken Fonder består av tre fonder; Sverige, Svenska Småbolag och Nordiska Småbolag
5) CMB Holding AB ägs till 100% av Mikael Brodén
6) Lumarisimo AB ägs av Pelle Lundborg med familj
7) GERADO AB ägs till 100% av Klemens Kreuzer, VD för THQ Nordic GmbH
8) GIGALOMANIAC AB ägs av Reinhard Pollice, Affärsutvecklingschef på THQ Nordic GmbH

Vinstutdelning

THQ Nordics styrelse har inte antagit en utdelningspolicy. Tidigare lämnad utdelning har varit och kommer även fortsättningsvis att vara baserad på Bolagets lönsamhet, framtida utveckling, förvärvsmöjligheter och finansiella ställning.

Aktiekurs

Kursdatan är fördröjd med 15 minuter.