Aktieinformation

Aktieinformation

Kortnamn         THQN B
ISIN-kod          SE0009241706
Handel med B-aktien sker på NASDAQ OMX First North

Viktig information om First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB
tel: 08-528 00 399

Största aktieägare

ÄGARE PER 31 DECEMBER 2018
Namn A-aktier B-aktier Andel
­kapital, %
Andel
­röster, %
Lars Wingefors genom bolag 1) 6 501 467 29 523 732 39,46 54,87
Swedbank Robur Fonder 8 250 979 9,04 4,79
Erik Stenberg genom bolag 2) 1 407 724 6 392 600 8,54 11,88
Handelsbanken Fonder 7 609 686 8,34 4,42
Mikael Brodén genom bolag 3) 483 378 2 195 063 2,93 4,08
Didner & Gerge Fonder 2 327 716 2,55 1,35
Olsson Family and Foundation 2 044 871 2,32 1,21
Avanza Pension 1 218 591 1,33 0,71
Klemens Kreuzer genom bolag 4) 201 784 916 321 1,22 0,70
Life Insurance Skandia 1 112 883 1,22 0,65
Koch Media Holding GmbH 5) 987 965 1,08 0,57
Martin Larsson 930 494 1,02 0,54
Pelle Lundborg med familj genom bolag 6) 289 966 516 760 0,88 1,98
Reinhard Pollice genom bolag 7) 115 681 655 524 0,84 1,05
SEB Fonder 629 358 0,78 0,37
Skandia Fonder 653 164 0,72 0,38
Rolf Lundström 615 000 0,67 0,36
Inwestbergh AB 533 437 0,58 0,31
RAM Rational Asset Management 500 000 0,55 0,29
Nordea Fonder 414 935 0,45 0,24
Nordnet Pensionsförsäkring 356 131 0,39 0,21
Oddo BHF Asset Management 349 776 0,38 0,20
Sensor Fonder 336 828 0,37 0,20
Fondita Fonder 330 000 0,36 0,19
Metzler 310 000 0,34 0,18
Svenskt Näringsliv 300 000 0,33 0,17
Knutsson Holdings AB 300 000 0,33 0,17
Michael Knutsson 300 000 0,33 0,17
Meme Addict AB 293 185 0,32 0,17
Spelfisken AB 293 185 0,32 0,17
Amyril AB 293 185 0,32 0,17
Grillus Janus Invest AB 293 185 0,32 0,17
Vedtraven Finans AB 293 185 0,32 0,17
Hippies With Attitude AB 293 185 0,32 0,17
Long Name Holding AB 293 185 0,32 0,17
Consensus Asset Management AB 288 389 0,32 0,17
Norron Fonder 272 020 0,30 0,16
Lancelot Asset Management AB 250 000 0,27 0,15
Chahine Capital 188 466 0,21 0,11
TOTAL TOPP 40 STÖRSTA ÄGARE 9 000 000 73 956 169  91  95,2
ÖVRIGA 0  8 394 578 9,0 4,8
TOTALT 9 000 000 82 350 747 100,0 100,0
1) Lars Wingefors AB och Lars Wingefors 2 AB, som ägs till 100% av VD Lars Wingefors.
2) Xagonus AB som ägs till 100% av CFO Erik Stenberg.
3) CMB Holding AB som ägs till 100% av Mikael Brodén, medgrundare THQ Nordic.
4) Gerado AB som ägs till 100% av Klemens Kreuzer, VD för THQ Nordic GmbH.
5) Koch Media Holding GmbH (tidigare moderbolag i Koch Media-koncernen), delägt av
Klemens Kundratitz, VD och medgrundare
6) Lumarisimo AB som ägs av Pelle Lundborg, medgrundare THQ Nordic, med familj.
7) Gigalomaniac Holding AB som ägs till 100% av Reinhard Pollice, Affärs- och produktutvecklingsdirektör,
THQ Nordic GmbH.

Källa: Monitor från Modular Finance. Sammanställd och bearbetad data från olika källor inklusive Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

 

Vinstutdelning

THQ Nordics styrelse har inte antagit en utdelningspolicy. Tidigare lämnad utdelning har varit och kommer även fortsättningsvis att vara baserad på Bolagets lönsamhet, framtida utveckling, förvärvsmöjligheter och finansiella ställning.

Aktiekurs

Kursdatan är fördröjd med 15 minuter.