Aktieinformation

Kortnamn         THQN B
ISIN-kod          SE0009241706
Handel med B-aktien sker på NASDAQ OMX First North

Viktig information om First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB
tel: 08-528 00 399

ÄGARE PER 31 JUNI 2019
Namn A-aktier B-aktier Andel­kapital, % Andel­röster, %
Lars Wingefors genom bolag 1) 6 501 467 29 523 732 35,12 51,50
Swedbank Robur Fonder 9 316 268 9,08 5,08
Erik Stenberg genom bolag 2) 1 407 724 6 392 600 7,61 11,15
Handelsbanken Fonder 6 124 283 5,97 3,34
Mikael Brodén genom bolag 3) 483 378 2 195 063 2,61 3,83
Första AP-fonden 2 385 263 2,33 1,3
Didner & Gerge Fonder 2 284 876 2,23 1,24
Familjen Olsson med stiftelse 2 200 000 2,15 1,20
SEB Fonder 2 089 019 2,03 1,13
Livförsäkringsbolaget Skandia 1 912 184 1,86 1,04
Avanza Pension 1 212 849 1,18 0,66
Klemens Kreuzer genom bolag 4) 201 784 916 321 1,09 1,60
ODIN Fonder 1 000 000 0,97 0,54
Koch Media Holding GmbH 5) 987 965 0,96 0,54
Andra AP-fonden 919 000 0,90 0,50
Martin Larsson 899 699 0,88 0,49
Capital Group 875 000 0,85 0,48
Pelle Lundborg med familj genom bolag 5) 289 966 516 760 0,79 1,86
Reinhard Pollice 6) 115 681 655 524 0,75 0,99
Skandia Fonder 733 581 0,72 0,40
Rolf Lundström 650 000 0,63 0,35
BlackRock 606 125 0,59 0,33
RAM Rational Asset Management 536 241 0,52 0,29
Inwestbergh AB 533 437 0,52 0,29
Chahine Capital 412 096 0,4 0,22
Koch Media Holding GmbH 7) 375 976 0,37 0,20
Sensor Fonder 360 451 0,35 0,20
TIN fonder 360 000 0,35 0,20
Länsförsäkringar Fonder 301 912 0,29 0,16
Knutsson Holdings AB 300 000 0,29 0,16
Michael Knutsson 300 000 0,29 0,16
Aktia Asset Management 299 530 0,29 0,16
Svenska Handelsbanken AB for PB 293 526 0,29 0,16
Meme Addict AB 293 185 0,29 0,16
Spelfisken AB 293 185 0,29 0,16
Amyril AB 293 185 0,29 0,16
Grillus Janus Invest AB 293 185 0,29 0,16
Vedtraven Finans AB 293 185 0,29 0,16
Hippies With Attitude AB 293 185 0,29 0,16
Long Name Holding AB 293 185 0,29 0,16
Stefan Spel & Bry AB 293 185 0,29 0,16
TOTALT TOPP 40 9 000 000 79 332 426 86,1 92,2
ÖVRIGA 0 14 235 548 13,9 7,8
TOTALT 9 000 000 93 567 974 100,0 100,0
         
1) Lars Wingefors AB och Lars Wingefors 2 AB, som ägs till 100% av VD Lars Wingefors.
2) Xagonus AB som ägs till 100% av vice Koncernchef Erik Stenberg.
3) CMB Holding AB som ägs till 100% av Mikael Brodén, medgrundare THQ Nordic
4) Gerado AB som ägs till 100% av Klemens Kreuzer, VD för THQ Nordic GmbH.
5) Lumarisimo AB som ägs av Pelle Lundborg, medgrundare THQ Nordic, med familj.
6) Gigalomaniac Holding AB som ägs till 100% av Reinhard Pollice, Affärs- och produktutvecklingsdirektör, THQ Nordic GmbH
7) Koch Media Holding GmbH (tidigare moderbolag i Koch Media-koncernen), delägt av Klemens Kundratitz, VD och medgrundare av Koch Media-koncernen.

Aktieinformation

Källa: Monitor från Modular Finance. Sammanställd och bearbetad data från olika källor inklusive Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.

Vinstutdelning

THQ Nordics styrelse har inte antagit en utdelningspolicy. Tidigare lämnad utdelning har varit och kommer även fortsättningsvis att vara baserad på Bolagets lönsamhet, framtida utveckling, förvärvsmöjligheter och finansiella ställning.

Aktiekurs

Kursdatan är fördröjd med 15 minuter.