Viktig information

Följande sidor innehåller information som avser en föreslagen transaktion av THQ Nordic AB. Denna information får ej komma invånare i vissa länder till del på grund av tillämpliga värdepapperslagar.