IR-Kontakt

Den huvudsakliga uppgiften för THQ Nordics aktieägarrelationsansvarige är att i rätt tid ge investerare och kapitalmarknaden korrekt och relevant information som underlättar förståelsen av THQ Nordics AB:s verksamhet.

Kontakt

img_3302

Lars Wingefors, VD
Mobil: +46 708 47 19 78
Email: lwingefors@thqnordic.com

Du är också välkommen att ställa din fråga eller göra din förfrågan via:
Email: ir@thqnordic.com