Kalender

THQ Nordic avser att publicera finansiella rapporter samt årsstämma enligt nedan:

Delårsrapport april-juni 2019: 14 augusti 2019

Årsredovisning 2018/19: 27 augusti 2019

Årsstämma 2018/2019: 17 september 2019

Delårsrapport april-september 2019: 14 november 2019

Delårsrapport april-december 2019: 19 februari 2020

Bokslutskommuniké 2019/2020: 20 maj 2020