Kalender

THQ Nordic avser att publicera finansiella rapporter enligt nedan:

 

Delårsrapport april – juni 2017: 2017-08-15

 

Delårsrapport juli – september 2017: 2017-11-14

 

Bokslutskommuniké 2017: 2018-02-14

 

 

THQ Nordic planerar att hålla årsstämma 2017 den 16 maj.