Kalender

THQ Nordic avser att publicera finansiella rapporter samt årsstämma enligt nedan:

 

Delårsrapport januari – juni 2018: 2018-08-15

 

Delårsrapport januari – september 2018: 2018-11-14

 

Bokslutskommuniké 2018: 2019-02-13