Kalender

THQ Nordic avser att publicera finansiella rapporter enligt nedan:

 

Bokslutskommuniké 2017: 2018-02-14

 

Delårsrapport januari – mars 2018: 2018-05-16

 

Delårsrapport januari – juni 2018: 2018-08-15