Kalender

THQ Nordic avser att publicera finansiella rapporter samt årsstämma enligt nedan:

 

Delårsrapport januari – september 2018 och det tredje kvartalet: 14 november 2018

 

Delårsrapport januari – december 2018 och fjärde kvartalet: 13 februari 2019

 

Bokslutskommuniké för det förlängda räkenskapsåret 2018/2019 och femte kvartalet: maj 2019