Nyheter

2019-06-03

Koch Media Holding GmbH divests part of holding in THQ Nordic AB (publ)

Klemens Kundratitz has notified THQ Nordic AB (publ) that Koch Media Holding GmbH has sold 611,989 shares in THQ Nordic AB (publ) in a block trade to a group of institutional investors. Koch Media Holding GmbH was previously the parent company of the Koch Media Group and is owned by Franz Koch, Founder and Klemens Kundratitz, CEO and co-Founder of the Koch Media Group.

Koch Media statement

2019-05-22

THQ Nordic förvärvar ikoniska studion Piranha Bytes

THQ Nordic AB offentliggör idag förvärvet av tillgångarna tillhörande bolagsgruppen Piranha Bytes (”Piranha” eller ”Bolaget”), som är studion bakom de kritikerrosade spelserierna Gothic®, Risen® och ELEX®. Piranha har en lång relation till THQ Nordic som genom förvärvet adderar en stark portfölj av immateriella rättigheter (”IP:n”) och en spännande pipeline av nya titlar.

Förvärvet inkluderar utvecklingsstudion och samtliga IP:n. Båda parter har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen, vilken motsvarar c. tre år av ledningens uppskattade royalty-betalningar till Piranha för kommande titlar, i det fall förvärvet inte hade ägt rum.

THQ NORDIC - Pressrelease Piranha SV

2019-05-07

Inbjudan till presentation av THQ Nordics Q5-rapport och bokslutskommuniké

THQ Nordic bjuder härmed in till en presentation i samband med publiceringen av bolagets bokslutskommuniké för det förlängda räkenskapsåret 2018/2019 och delårsrapporten för femte kvartalet, perioden januari-mars 2019. Rapporten kommer att publiceras samma dag i god tid före börsens öppning.

THQ Nordic PR 7 maj

2019-04-05

THQ Nordics dotterbolag Koch Media mottar meddelande om invändningar från EU-kommissionen

Koch Media, ett helägt dotterbolag till THQ Nordic AB (publ), har idag mottagit ett meddelande om invändningar från EU-kommissionen, som även har offentliggjorts[1]. Förfarandet avser affärer utförda före 2015.

THQ Nordic PM 5 april

2019-03-04

Statement regarding the recent AMA event

To: Group employees, Partners and Consumers

Statement regarding the recent AMA event

2019-02-13

THQ Nordic förvärvar ledande förläggarpartner på australiensiska marknaden, 18POINT2

THQ Nordics helägda dotterbolag Koch Media GmbH har ingått avtal om förvärv av 18POINT2 Pty Ltd. 18POINT2 är av Australiens ledande förläggarpartners av spelprodukter och THQ Nordic etablerar genom förvärvet en stark plattform på den australiensiska marknaden.  

Köpeskillingen för 18POINT2 uppgår till cirka 1,9[1] (http://#_ftn1) MEUR på en kassa- och skuldfri basis plus tilläggsköpeskilling om maximalt 0,41 MEUR kopplad till uppfyllandet av ett antal kommersiella mål. Under 2018 uppgick 18POINT2s nettoomsättning till cirka 15,61 MEUR samt ett EBIT-resultat om cirka 2,31 MEUR.

THQ Nordic förvärvar 18POINT2

2019-02-04

Inbjudan till THQ Nordics Q4-presentation

THQ Nordic bjuder härmed in till en presentation i samband med publiceringen av bolagets delårsrapport för fjärde kvartalet 2018. Delårsrapporten kommer att publiceras samma dag i god tid före börsens öppning.

THQ Nordic Q4 inbjudan

2019-01-30

THQ Nordic AB bekräftar Deep Silvers publiceringsstrategi

I enlighet med Deep Silvers offentliggörande nyligen, kommer den digitalt distribuerade PC-versionen av Metro Exodus enbart att erbjudas via Epic Game Store vid lanseringen den 15 februari.

Moderbolaget THQ Nordic AB bekräftar denna distributionsstrategi och klargör partnerskapets bakgrund och affärslogik.

THQ Nordic - Statement 30 Jan

2019-01-10

THQ Nordic förvärvar varumärket Outcast

THQ Nordic har idag förvärvat varumärket “Outcast” från spelets tre ursprungliga utvecklare. 

THQ Nordic förvärvar Outcast SV

2018-12-20

THQ Nordics huvudägare överlåter A-aktier mellan helägda bolag

THQ Nordics huvudägare Lars Wingefors har meddelat bolaget att han genomför en interntransaktion mellan helägda ägarbolag, varmed hälften av hans A-aktier överlåtes från ett ägarbolag till ett annat. Transaktionen genomförs i syfte att förenkla administrationen i det nuvarande ägarbolaget Lars Wingefors AB.

THQ Nordic PR 20 DEC 2018