Nyheter

2019-08-14

THQ Nordic blir Embracer Group för att förtydliga koncernens struktur och strategi

THQ Nordic presenterar idag styrelsens förslag att ändra moderföretages namn THQ Nordic AB (publ) till Embracer Group AB (publ). Det strategiska motivet för förslaget är att tydliggöra koncernstrukturen och strategin med moderföretaget som holdingbolag.

PR THQ Nordic blir Embracer Group SV

2019-08-14

THQ Nordic förvärvar Goodbye Kansas Game Invest

THQ Nordic AB har förvärvat Goodbye Kansas Game Invest AB ("GKGI") genom sitt helägda dotterbolag THQ Nordic Lager 1 AB. Den förmånliga köpeskillingen om 42,4 MSEK på en kassa- och skuldfri basis ligger väl under det kapital som GKGI investerat i plattformen och sina portföljbolag. Via förvärvet stärker THQ Nordic sin plattform för minoritetsinvesteringar i lovande utvecklingsstudior.

THQ Nordic - Press release GKGI SVE

2019-08-14

THQ Nordic förvärvar Gunfire Games – studion bakom Darksiders-serien

THQ Nordic ABs ("THQ Nordic") helägda dotterbolag THQ Nordic GmbH har ingått avtal om att förvärva Gunfire Games, LLC ("Gunfire") baserat i Austin, Texas. Gunfire är utvecklaren bakom de kritikerrosade spelserierna Darksiders®, Chronos® och From Other Suns® och är en långsiktig utvecklingspartner till THQ Nordic. Genom förvärvet adderar THQ Nordic ett starkt team av RPG-experter och prisbelönta VR-utvecklare med en befintlig portfölj av IP-rättigheter och en spännande pipeline av nya spel.

Förvärvet inkluderar utvecklingsstudion med ett team om 63 kreativa och tekniska spelutvecklare och samtliga IP-rättigheter. Köpeskillingen kommer inte att offentliggöras. THQ Nordic förväntas återfå investeringen inom loppet av 3-4 år i samband med lansering av befintliga spelutvecklingsprojekt.

THQ Nordic - Press release Gunfire Games SVE

2019-08-07

Inbjudan till THQ Nordics Q1-presentation

THQ Nordic bjuder härmed in till en presentation i samband med publiceringen av bolagets första kvartalsrapport för det brutna räkenskapsåret, perioden april-juni 2019. Rapporten publiceras samma dag i god tid före börsens öppning.

THQ Nordic PM 7 aug

2019-06-03

Koch Media Holding GmbH divests part of holding in THQ Nordic AB (publ)

Klemens Kundratitz has notified THQ Nordic AB (publ) that Koch Media Holding GmbH has sold 611,989 shares in THQ Nordic AB (publ) in a block trade to a group of institutional investors. Koch Media Holding GmbH was previously the parent company of the Koch Media Group and is owned by Franz Koch, Founder and Klemens Kundratitz, CEO and co-Founder of the Koch Media Group.

Koch Media statement

2019-05-22

THQ Nordic förvärvar ikoniska studion Piranha Bytes

THQ Nordic AB offentliggör idag förvärvet av tillgångarna tillhörande bolagsgruppen Piranha Bytes (”Piranha” eller ”Bolaget”), som är studion bakom de kritikerrosade spelserierna Gothic®, Risen® och ELEX®. Piranha har en lång relation till THQ Nordic som genom förvärvet adderar en stark portfölj av immateriella rättigheter (”IP:n”) och en spännande pipeline av nya titlar.

Förvärvet inkluderar utvecklingsstudion och samtliga IP:n. Båda parter har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen, vilken motsvarar c. tre år av ledningens uppskattade royalty-betalningar till Piranha för kommande titlar, i det fall förvärvet inte hade ägt rum.

THQ NORDIC - Pressrelease Piranha SV

2019-05-07

Inbjudan till presentation av THQ Nordics Q5-rapport och bokslutskommuniké

THQ Nordic bjuder härmed in till en presentation i samband med publiceringen av bolagets bokslutskommuniké för det förlängda räkenskapsåret 2018/2019 och delårsrapporten för femte kvartalet, perioden januari-mars 2019. Rapporten kommer att publiceras samma dag i god tid före börsens öppning.

THQ Nordic PR 7 maj

2019-04-05

THQ Nordics dotterbolag Koch Media mottar meddelande om invändningar från EU-kommissionen

Koch Media, ett helägt dotterbolag till THQ Nordic AB (publ), har idag mottagit ett meddelande om invändningar från EU-kommissionen, som även har offentliggjorts[1]. Förfarandet avser affärer utförda före 2015.

THQ Nordic PM 5 april

2019-03-04

Statement regarding the recent AMA event

To: Group employees, Partners and Consumers

Statement regarding the recent AMA event

2019-02-13

THQ Nordic förvärvar ledande förläggarpartner på australiensiska marknaden, 18POINT2

THQ Nordics helägda dotterbolag Koch Media GmbH har ingått avtal om förvärv av 18POINT2 Pty Ltd. 18POINT2 är av Australiens ledande förläggarpartners av spelprodukter och THQ Nordic etablerar genom förvärvet en stark plattform på den australiensiska marknaden.  

Köpeskillingen för 18POINT2 uppgår till cirka 1,9[1] (http://#_ftn1) MEUR på en kassa- och skuldfri basis plus tilläggsköpeskilling om maximalt 0,41 MEUR kopplad till uppfyllandet av ett antal kommersiella mål. Under 2018 uppgick 18POINT2s nettoomsättning till cirka 15,61 MEUR samt ett EBIT-resultat om cirka 2,31 MEUR.

THQ Nordic förvärvar 18POINT2