Nyheter

2017-01-19

THQ Nordic relanserar Imperium Galactica I och II

Karlstad (Sverige), Wien (Österrike) den 19 januari, 2017: I samband med förvärvet av Imperium Galactica under fjolåret, lovade THQ Nordic att hålla speltiteln vid liv. Idag klockan 19.00 släpps båda delarna av spelet på alla större digitala PC-plattformar såsom bland andra Steampowered.com och GoG.com.

Release

2017-01-10

THQ Nordic distribuerar globalt en fysisk utgåva av Halo Wars 2 för Windows 10

THQ Nordic utannonserar idag ett samarbete med Microsoft Studios och 343 Industries för att globalt distribuera en fysiskt förpackad version av Halo Wars 2 för Windows 10. Den som köper den fysiska spelversionen av Halo Wars 2 för Windows 10 får dessutom tillgång till en digital version för Xbox One genom tjänsten Xbox Play Anywhere.

Release

2016-12-30

Nytt tillägg till THQ Nordics varumärkesportfölj

THQ Nordic förvärvar “This is the Police” från Weappy LLC.

Release

2016-12-15

THQ Nordic lanserar MX vs. ATV 2017 Official Track Edition

THQ Nordic lanserar den 4 januari en ny version av MX vs. ATV Supercross Encore. Den nya versionen av spelet omfattar 16 officiella tävlingsbanor för säsongen 2017. Dessa kommer att finnas tillgängliga för nedladdning några dagar före respektive tävling under våren 2017.

Release

2016-11-21

THQ Nordics erbjudande blev kraftigt övertecknat – handeln i B-aktien inleds i morgon på Nasdaq First North

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

THQ Nordic AB (publ) (”THQ Nordic”, ”Bolaget” eller ”Koncernen”) offentliggör härmed utfallet av erbjudandet att förvärva B-aktier i Bolaget i samband med noteringen av Bolagets B-aktier på Nasdaq First North (”Erbjudandet”).

Intresset för att teckna B-aktier i THQ Nordic har varit oerhört stort bland både svenska och internationella institutionella investerare likväl som hos allmänheten i Sverige. Erbjudandet, sett till antalet tillgängliga B-aktier, tecknades cirka 19 gånger.[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1)

Release

2016-11-09

Inbjudan till bolagspresentationer i Karlstad, Göteborg och Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

THQ Nordic AB (publ) (”THQ Nordic”, ”Bolaget” eller ”Koncernen”) har den 7 november 2016 offentliggjort ett prospekt inför en notering av bolagets B-aktier på Nasdaq First North Stockholm. Med anledning av detta bjuder THQ Nordic AB in till bolagspresentationer den 14 november, 15 november och 16 november i Karlstad, Göteborg och Stockholm.

Release

2016-11-07

Notering av THQ Nordic på Nasdaq First North Stockholm och offentliggörande av prospekt

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

THQ Nordic AB (publ) (”THQ Nordic”, ”Bolaget” eller ”Koncernen”) offentliggjorde den 31 oktober 2016 sin avsikt att notera bolagets B-aktier på Nasdaq First North Stockholm och Bolaget offentliggör i dag att Bolaget har beslutat att genomföra noteringen och offentliggör med anledning härav ett prospekt för erbjudandet (”Erbjudandet”). THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden.

Release

2016-10-31

THQ Nordic avser att noteras på Nasdaq First North Stockholm

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

THQ Nordic AB (publ) (”THQ Nordic”, ”Bolaget” eller ”Koncernen”) offentliggör i dag sin avsikt att genomföra en notering av bolagets B-aktier på Nasdaq First North Stockholm (”Erbjudandet”). THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden.

Release