Regulatoriska pressmeddelanden

2017-02-15

THQ Nordic AB (publ) publicerar Bokslutskommuniké 2016

THQ NORDIC FORTSÄTTER LEVERERA STARK TILLVÄXT Vi fortsätter att leverera stark försäljningstillväxt och lönsamhet genom vår affärsmodell baserad på en bred portfölj av spel. Främsta förklaringen till det starka kvartalet är framgångsrika kampanjer, främst via digitala kanaler som Steam, PlayStation Network och Xbox Live. THQ Nordics notering på Nasdaq First North var lyckad. Efterfrågan att teckna aktier i THQ Nordic var mycket stor bland både svenska och internationella institutionella investerare likväl som hos privatsparare. Erbjudandet övertecknades cirka 19 gånger. Vi ser fram emot det andra halvåret av 2017 då vi kommer att göra betydande lanseringar av såväl egenutvecklade spel som större förlagstitlar. – LARS WINGEFORS, GRUNDARE & VD


2016-12-05

THQ Nordic AB (publ) förvärvar flertal varumärken - Nya tillägg till THQ Nordics portfölj

Nya tillägg till spelportföljen från Mobile Gaming Studios Ltd och Enigma Software Productions S.L.


2016-12-01

Utnyttjande av övertilldelningsoptionen i THQ Nordic

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONGKONG, JAPAN, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. Med hänvisning till pressmeddelandet från THQ Nordic AB (”THQ Nordic” eller ”Bolaget” ) den 21 november 2016 har Pareto Securities idag meddelat THQ Nordic att övertilldelningsoptionen har utnyttjats till fullo avseende 2 000 000 nyemitterade B-aktier i Bolaget.