Styrelse och ledning

Styrelse

Kicki Wallje-Lund (född: 1953)

Styrelseordförande sedan 2016

Utbildning/bakgrund: Kicki Wallje-Lund har erfarenhet av affärsutveckling från olika internationella företag, företrädesvis inom IT-sektorn. Hon har haft ledande positioner i bolag som NCR, Digital Equipment, AT & T, Philips, ICL, Unisys och Wellnet AB.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot i WellNet AB, C-Rad AB (publ) och Betsson AB (publ).

Innehav i Bolaget: Per dagen för årsstämman 2018 ägde Kicki Wallje-Lund 12 500 aktier i THQ Nordic AB (publ).

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

img_3302

Lars Wingefors (född: 1977)

Grundare av THQ Nordic. Styrelseledamot sedan 2002 och verkställande direktör 

Utbildning/bakgrund: Lars Wingefors är grundare av och verkställande direktör för THQ Nordic-koncernen. Lars Wingefors startade sin första egna företagsverksamhet vid tretton års ålder. Han har mångårig och bred erfarenhet av entreprenörskap och företagsledning.

Pågående uppdrag: Lars Wingefors är styrelseledamot och verkställande direktör i LW Comics AB och Lars Wingefors AB. Lars Wingefors är även styrelseledamot i The Crate Inventors AB, Zprinkler AB, Wingefors Depå Två AB, Wingefors Invest AB, Lars Wingefors 2 AB, I väntan på framtid i Värmland AB och Wingefors Humankapital AB. Han är även styrelsesuppleant i Gigalomaniac Holding AB och Gerado AB.

Innehav i Bolaget: Per dagen för årsstämman 2018 ägde Lars Wingefors, genom bolag, 6 501 467 A-aktier och 29 523 732 B-aktier i THQ Nordic AB (publ).

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

estenberg

Erik Stenberg (född: 1963)

Styrelseledamot sedan 2002 samt ekonomi- och finansdirektör

Utbildning/bakgrund: Erik Stenberg har en civilekonomexamen från Högskolan i Karlstad (numera Karlstads universitet) samt en lång och gedigen erfarenhet av företagsledning.

Pågående uppdrag: Erik Stenberg är styrelseledamot i Xagonus Aktiebolag, Game Outlet Europe AB, Zagonus AB och Stonemountain Invest AB. Han är även styrelsesuppleant i Limax Sweden AB, Vital Health North AB, Billsviken Horse & Country Club AB och Nordic Games Stockholm AB.

Innehav i Bolaget: Per dagen för årsstämman 2018 ägde Erik Stenberg, genom bolag, 1 407 724 A-aktier och 6 392 600 B-aktier i THQ Nordic AB (publ).

Beroendeställning: Beroende i förhållande till bolaget och dess ledning, beroende i förhållande till bolagets större ägare.

Jacob Jonmyren (född: 1980)

Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning/bakgrund: Jacob Jonmyren är civilekonom DHS och har studerat finansiell ekonomi vid University of Wisconsin – Madison samt medie- och kommunikationsvetenskap på magisternivå vid Stockholms universitet, där han var ordförande för Studentkåren vid JMK. Jacob Jonmyren har lång erfarenhet av de finansiella marknaderna. Han har sysslat med aktier och investeringar sedan nio års ålder och har under senaste tretton åren varit verksam inom RAM Rational Asset Management, en oberoende svensk kapitalförvaltare med fokus på absolut avkastning.

Pågående uppdrag: Jacob Jonmyren är partner, portföljförvaltare och analyschef hos RAM ONE AB samt är styrelseledamot i Jacob Jonmyren Kapital AB och World Market Coverage i Stockholm AB.

Innehav i Bolaget: Per dagen för årsstämman 2018 ägde Jacob Jonmyren 3500 aktier i THQ Nordic AB (publ).

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Ulf Hjalmarsson (född: 1956)

Styrelseledamot sedan 2018

Utbildning/bakgrund: Ulf Hjalmarsson är civilekonom från Lunds Universitet och har även tjänstgjort som officer i Försvarsmakten. Ulf Hjalmarsson har lång erfarenhet av de finansiella marknaderna. Han har bland annat arbetat som head of corporate finance Sweden vid Aros Securities AB. Vidare har han varit finansanalytiker, portföljförvaltare och ansvarig för corporate finance hos AB Investor/Förvaltnings AB Providentia. Ulf är även grundare av Hjalmarsson & Partners Corporate Finance AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Hjalmarsson & Partners Corporate Finance AB, styrelseledamot i Lannebo Fonder AB, Connecting Capital Holding AB och Stiftelsen Kungafonden.

Innehav i Bolaget: Per dagen för årsstämman 2018 ägde Ulf Hjalmarsson inga aktier i THQ Nordic AB (publ).

Beroendeställning: Oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Ledning

Lars Wingefors (född: 1977)

Grundare av THQ Nordic. Styrelseledamot och verkställande direktör

Se ovan under avsnittet ”Styrelse”.

Erik Stenberg (född: 1963)

Styrelseledamot samt ekonomi- och finansdirektör (CFO)

Se ovan under avsnittet ”Styrelse”.

rpollice

Reinhard Pollice (född: 1988)

Affärs- och produktutvecklingsdirektör sedan 2011

Utbildning/bakgrund: Reinhard Pollice har en kandidatexamen i projektledning och IT från University of Applied Sciences BFI i Wien. Han har erfarenhet av projektledning och produktutveckling

Pågående uppdrag: Reinhard Pollice har inga pågående uppdrag utöver hans uppdrag inom THQ Nordic-koncernen.

Innehav i Bolaget: Per dagen för notering äger Reinhard Pollice, genom bolag, 115 681 A-aktier och 655 524 B-aktier i THQ Nordic AB (publ).

kkreuzer

Klemens Kreuzer (född: 1976)

Managing director för THQ Nordic GmbH sedan 2011

Utbildning/bakgrund: Klemens Kreuzer har en masterexamen i företagsekonomi från Vienna University of Economics and Business. Han har erfarenhet av företagsledning.

Pågående uppdrag: Klemens Kreuzer har inga pågående uppdrag utöver hans uppdrag inom THQ Nordic-koncernen.

Innehav i Bolaget: Per dagen för notering äger Klemens Kreuzer, genom bolag, 201 784 A-aktier och 1 143 445 B-aktier i THQ Nordic AB (publ).

 ulrich-adolfsson-cropped

Revisor

THQ Nordics revisor är Ernst & Young AB, med Ulrich Adolfsson (född 1965) som huvudansvarig revisor sedan årsstämman 2006. Ulrich Adolfsson är auktoriserad revisor och medlem i FAR. Ernst & Young ABs kontaktadress enligt nedan:

P.O. Box 477
SE-651 11 Karlstad
Sweden