Styrelse och ledning

Styrelse

Kicki Wallje-Lund (född: 1953)

Styrelseordförande

Utbildning/bakgrund: Kicki Wallje-Lund har erfarenhet av affärsutveckling från olika internationella företag, företrädesvis inom IT-sektorn. Hon har haft ledande positioner i bolag som NCR, Digital Equipment, AT & T, Philips, ICL och Unisys. För närvarande arbetar Kicki Wallje Lund som VD för Wellnet AB.

Pågående uppdrag: Styrelseledamot och VD i WellNet AB. Styrelseledamot i C-Rad AB (publ), Betsson AB (publ) samt Linkura AB.

Innehav i Bolaget: Per dagen för årsstämman 2018 ägde Kicki Wallje-Lund 12 500 aktier i THQ Nordic AB (publ).

img_3302

Lars Wingefors (född: 1977)

Grundare av THQ Nordic. Styrelseledamot och verkställande direktör

Utbildning/bakgrund: Lars Wingefors är grundare av och verkställande direktör för THQ Nordic-koncernen. Lars Wingefors startade sin första egna företagsverksamhet vid tretton års ålder. Han har mångårig och bred erfarenhet av entreprenörskap och företagsledning.

Pågående uppdrag: Lars Wingefors är styrelseordförande i Game Outlet Europe AB och The Crate Inventors AB. Han är styrelseledamot och verkställande direktör i LW Comics AB och Lars Wingefors AB. Lars Wingefors är även styrelseledamot i Handelskammaren Värmland Service AB, Calmark Sweden AB, Wingefors Venture AB, Hemänglarna AB, Bra mat Hemma BMH AB, Lars Wingefors Kapitalförvaltning AB, Zprinkler AB, Wingefors Industri AB, Wingefors Handel AB, Nordic Games Merchandise AB, Facit AB, Wingefors Depå Ett AB, Wingefors Depå Två AB, Wingefors Depå Tre AB, Wingefors Depå Fyra AB, Wingefors Depå Fem AB, Wingefors Depå Sex AB och Wingefors Depå Sju AB. Han är även styrelsesuppleant i Karlstad Släggan 15 AB, Hammarö Nolgård 1:255 AB, Karlstad Klingan 2 AB, Bröderna Wingefors AB, Bröderna Wingefors Holding AB, Karlstad Släggan 14 AB, Air 4 You Sweden AB, Klockargård S145 AB, Karlstad Dagvinden 1 AB, Gigalomaniac Holding AB, Gerado AB och BW Kvällen 3 AB.

Innehav i Bolaget: Per dagen för årsstämman 2018 ägde Lars Wingefors, genom bolag, 6 501 467 A-aktier och 29 523 732 B-aktier i THQ Nordic AB (publ).

estenberg

Erik Stenberg (född: 1963)

Styrelseledamot samt ekonomi- och finansdirektör

Utbildning/bakgrund: Erik Stenberg har en civilekonomexamen från Högskolan i Karlstad (numera Karlstads universitet) samt en lång och gedigen erfarenhet av företagsledning.

Pågående uppdrag: Erik Stenberg är styrelseledamot i Xagonus Aktiebolag, Game Outlet Europe AB, Zagonus AB och Stonemountain Invest AB. Han är även styrelsesuppleant i Limax Sweden AB, Vital Health North AB, Billsviken Horse & Country Club AB och Nordic Games Stockholm AB.

Innehav i Bolaget: Per dagen för årsstämman 2018 ägde Erik Stenberg, genom bolag, 1 407 724 A-aktier och 6 392 600 B-aktier i THQ Nordic AB (publ).

 

Jacob Jonmyren (född: 1980)

Styrelseledamot

Utbildning/bakgrund: Jacob Jonmyren är civilekonom DHS och har studerat finansiell ekonomi vid University of Wisconsin – Madison samt medie- och kommunikationsvetenskap på magisternivå vid Stockholms universitet, där han var ordförande för Studentkåren vid JMK. Jacob Jonmyren har lång erfarenhet av de finansiella marknaderna. Han har sysslat med aktier och investeringar sedan nio års ålder och har under senaste tretton åren varit verksam inom RAM Rational Asset Management, en oberoende svensk kapitalförvaltare med fokus på absolut avkastning.

Pågående uppdrag: Jacob Jonmyren är partner, portföljförvaltare och analyschef hos RAM ONE AB samt är styrelseledamot i Jacob Jonmyren Kapital AB och World Market Coverage i Stockholm AB.

Innehav i Bolaget: Per dagen för årsstämman 2018 ägde Jacob Jonmyren 3500 aktier i THQ Nordic AB (publ).

 

Ulf Hjalmarsson (född: 1956)

Styrelseledamot

Utbildning/bakgrund: Ulf Hjalmarsson är civilekonom från Lunds Universitet och har även tjänstgjort som officer i Försvarsmakten. Ulf Hjalmarsson har lång erfarenhet av de finansiella marknaderna. Han har bland annat arbetat som head of corporate finance Sweden vid Aros Securities AB. Vidare har han varit finansanalytiker, portföljförvaltare och ansvarig för corporate finance hos AB Investor/Förvaltnings AB Providentia. Ulf är även grundare av Hjalmarsson & Partners Corporate Finance AB.

Pågående uppdrag: Styrelseordförande i Hjalmarsson & Partners Corporate Finance AB, styrelseledamot i Lannebo Fonder AB, Connecting Capital Holding AB och Stiftelsen Kungafonden.

Innehav i Bolaget: Per dagen för årsstämman 2018 ägde Ulf Hjalmarsson inga aktier i THQ Nordic AB (publ).

Ledning

Lars Wingefors (född: 1977)

Grundare av THQ Nordic. Styrelseledamot och verkställande direktör

Se ovan under avsnittet ”Styrelse”.

 

Erik Stenberg (född: 1963)

Styrelseledamot samt ekonomi- och finansdirektör (CFO)

Se ovan under avsnittet ”Styrelse”.

rpollice

Reinhard Pollice (född: 1988)

Affärs- och produktutvecklingsdirektör

Utbildning/bakgrund: Reinhard Pollice har en kandidatexamen i projektledning och IT från University of Applied Sciences BFI i Wien. Han har erfarenhet av projektledning och produktutveckling

Pågående uppdrag: Reinhard Pollice har inga pågående uppdrag utöver hans uppdrag inom THQ Nordic-koncernen.

Innehav i Bolaget: Per dagen för notering äger Reinhard Pollice, genom bolag, 115 681 A-aktier och 655 524 B-aktier i THQ Nordic AB (publ).

kkreuzer

Klemens Kreuzer (född: 1976)

Managing director för THQ Nordic GmbH

Utbildning/bakgrund: Klemens Kreuzer har en masterexamen i företagsekonomi från Vienna University of Economics and Business. Han har erfarenhet av företagsledning.

Pågående uppdrag: Klemens Kreuzer har inga pågående uppdrag utöver hans uppdrag inom THQ Nordic-koncernen.

Innehav i Bolaget: Per dagen för notering äger Klemens Kreuzer, genom bolag, 201 784 A-aktier och 1 143 445 B-aktier i THQ Nordic AB (publ).

 ulrich-adolfsson-cropped

Revisor

THQ Nordics revisor är Ernst & Young AB, med Ulrich Adolfsson (född 1965) som huvudansvarig revisor sedan årsstämman 2006. Ulrich Adolfsson är auktoriserad revisor och medlem i FAR. Ernst & Young ABs kontaktadress enligt nedan:

P.O. Box 477
SE-651 11 Karlstad
Sweden